cheeping ترکیه انتقال کارگران کردستان ارتش ترکیه

cheeping: ترکیه انتقال کارگران کردستان ارتش ترکیه بین الملل عراق ترکیه

گت بلاگز چهره های سینمایی عکس+ پست پرویز پرستویی راجع به معضلات عاطفی مردمان امروز

پرویز پرستویی منشتر شدن پستی راجع به دوست داشتن آدم های امروزی بعضی انتقادات خود را به معضلات عاطفی مردمان امروز بیان کرد.

عکس+ پست پرویز پرستویی راجع به معضلات عاطفی مردمان امروز

پرویز پرستویی منشتر شدن پستی راجع به دوست داشتن آدم های امروزی بعضی انتقادات خود را به معضلات عاطفی مردمان امروز بیان کرد.

فهمش یکی از سخت ترین کارهای دنیا ست!

پرویز پرستویی نوشت:

این روزها

گفتن دوستت دارم ! آنـقدر راحت است که می شود آن را از هر رهگذری شنید …
اما فهمش یکی از سخت ترین کارِهای دنیاست
سخت است ولی قشنگ !
زیباست جهت اطمینانِ خاطر یک عمر زندگی تا بفهمی و بفهمانی …
هر دوره گردی “لیلی” نیست هر رهگذری “مجنون “
و تو شریک زندگی هرکسی نخواهی شد !
_تا بفهمی و بفهمانی … اگر کسی آمد و هم‌نشینت شد در چشمانش باید ردِ آسمان، ردِ خدا باشد
و باید برایش از “من” گذشت تـا به “ما” رسید …

عکس+ پست پرویز پرستویی راجع به معضلات عاطفی مردمان امروز

اینستاگرام پرویز پرستویی

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی پرویز پرستویی

پرویز پرستویی منشتر شدن پستی راجع به دوست داشتن آدم های امروزی بعضی انتقادات خود را به معضلات عاطفی مردمان امروز بیان کرد.

واژه های کلیدی: زندگی | فرهنگ | پرویز پرستویی | اینستاگرام پرویز پرستویی | فرهنگ و هنر | سینما | چهره های سینمایی |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog