cheeping ترکیه انتقال کارگران کردستان ارتش ترکیه

cheeping: ترکیه انتقال کارگران کردستان ارتش ترکیه بین الملل عراق ترکیه

گت بلاگز اخبار پزشکی روزه باعث طول عمر می‌شود

یک پژوهش تازه که به وسیله محققان هاروارد انجام شده است نشان می‌دهد که چگونه روزه می‌تواند با عوض کردن فعالیت شبکه‌های میتوکندری در سلول‌های ما باعث زیاد کردن طو

روزه باعث طول عمر می‌شود

روزه باعث طول عمر می شود

عبارات مهم : چگونه

یک پژوهش تازه که به وسیله محققان هاروارد انجام شده است نشان می دهد که چگونه روزه می تواند با عوض کردن فعالیت شبکه های میتوکندری در سلول های ما باعث زیاد کردن طول عمر، کند شدن روند پیری و اصلاح اوضاع سلامت شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، محققان این پژوهش اظهار کردند: “پژوهش های پیشین نشان دهنده این عنوان بود که روزه می تواند روند پیری را آهسته کند، ولی ما در حال حاضر به دنبال درک زیست شناسی این اتفاق هستیم.”

روزه باعث طول عمر می‌شود

میتوکندری ها مانند نیروگاههای کوچکی در درون سلولهای ما هستند. سال گذشته تیمی از محققان دانشگاه نیوکاسل به طور موفقیت آمیز نشان دادند که چگونه وجود میتوکندری ها به پیری سلول ها بستگی دارد.

تحقیقات جدیدی از دانشگاه هاروارد نشان می دهد که چگونه عوض کردن شکل شبکه های میتوکندریایی می توانند طول عمر را تحت تاثیر قرار دهند، ولی مهمتر از همه، مطالعات نشان می دهند که چگونه روزه این شبکه های میتوکندری را دستکاری می کند تا آنها را در حالت “جوان” حفظ کند.

یک پژوهش تازه که به وسیله محققان هاروارد انجام شده است نشان می‌دهد که چگونه روزه می‌تواند با عوض کردن فعالیت شبکه‌های میتوکندری در سلول‌های ما باعث زیاد کردن طو

در داخل سلول ها شبکه های میتوکندریایی عموما بین دو حالت “همجوشی” و” تقسیم شده” در حال عوض کردن هستند.

محققان در این پژوهش با استفاده از کرم های “نماتد”(Nematode)، که ارگانیسم های بافایده جهت مطالعه طول عمر بوده و تنها به مدت دو هفته زندگی می کنند، نشان دادند که رژیم های محدود کننده باعث زیاد کردن “هم ایستایی یا هومئوستازی” (homeostasis) در شبکه های میتوکندریایی شده است و باعث ایجاد یک پلاستیسیته طبیعی بین این دو حالت متصل و تقسیم شده است می شود.

هم ایستایی یا هومئوستازی، به وسیله فیزیولوژیست ها به معنای حفظ شرایط پایدار و ثابت در محیط داخلی به کار برده می شود. شاخصه که یک سامانه است که محیط داخلی خود را تنظیم می کند و میل به به حفظ اوضاع ثابت و پایدار از جمله حفظ شاخصه هایی مانند دما دارد.

روزه باعث طول عمر می‌شود

این مطالعه همچنین نشان داد که روزه باعث تقویت هماهنگی میتوکندریایی با پراکسیتن ها می شود.

پراکسیتن یا پرکسی تن یا پراکسیزوم اندامک های تک غشایی موجود در یاخته های گیاهی و جانوری هستند. فعالیت اکسیدازی و پراکسیدازی شدیدی دارند. این اندامک ها بسیار کوچکتر از میتوکندری ها هستند و قطری بین ۱۵/. تا ۲۵/. میکرون دارند.

یک پژوهش تازه که به وسیله محققان هاروارد انجام شده است نشان می‌دهد که چگونه روزه می‌تواند با عوض کردن فعالیت شبکه‌های میتوکندری در سلول‌های ما باعث زیاد کردن طو

در آزمایش های این پژوهش، طول عمر کرم به وسیله حفظ هومئوستازی شبکه میتوکندریایی از طریق مداخله در رژیم غذایی زیاد کردن یافت.

این نتیجه های نشان می دهد که چگونه روزه می تواند طول عمر را زیاد کردن داده و باعث اصلاح روند پیری شود.

روزه باعث طول عمر می‌شود

محققان این پژوهش اظهار کردند: یافته های ما راه های جدیدی را جهت جستجوی استراتژی های درمانی ارائه کرده و احتمال بروز بیماری های مرتبط با سن را کم کردن می دهد.”

این پژوهش در مجله Cell Metabolism انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: چگونه | محققان | دانشگاه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog