cheeping ترکیه انتقال کارگران کردستان ارتش ترکیه

cheeping: ترکیه انتقال کارگران کردستان ارتش ترکیه بین الملل عراق ترکیه

گت بلاگز اخبار پزشکی تخمین باقیمانده عمر با آزمایش خون !

گروهی از محققان ادعا می کنند با کمک یک آزمایش خون می توان باقیمانده عمر فرد را اندازه گیری کرد. در این آزمایش با بررسی عواملی مانند سطح قند خون عمر فیزیولوژیکی

تخمین باقیمانده عمر با آزمایش خون !

تخمین باقیمانده عمر با آزمایش خون !

عبارات مهم : ژنتیک

گروهی از محققان ادعا می کنند با کمک یک آزمایش خون می توان باقیمانده عمر فرد را اندازه گیری کرد. در این آزمایش با بررسی عواملی مانند سطح قند خون عمر فیزیولوژیکی فرد تخمین زده می شود.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، محققان آزمایش خونی اختراع کرده اند که می تواند عمرباقیمانده فرد را اندازه گیری کند. این پژوهش یکی از برنامه های تحقیقاتی بی شماری است که در سراسر دنیا اختراع شده است اند تا ماشین حسابی جهت طول عمر فرد باشند.

در این نوع تحقیقات سن سلول های بدن در مقایسه با سن واقعی فرد سنجیده می شود. ولی محققان دانشگاه ییل این پژوهش تازه را انجام داده اند و تاکید دارند روش اندازه گیری آنان دقیق، عملیاتی و ساده هست. آنها جهت اندازه گیری طول عمر فرد از فاکتورهایی استفاده می کنند که در چکاپ هر سال به کار می رود. به گفته آنان یافته های موجود را می توان در آینده نزدیک به یک آزمون راحت مانند آزمایش های ژنتیک ۲۳AndMe تبدیل کرد. ولی علی رغم آزمایش های ژنتیک نتیجه های این آزمون کاملا قطعی نیست.

تخمین باقیمانده عمر با آزمایش خون !

شرکت ۲۳AmdMe آزمایش های ژنتیک را به طور مستقیم در اختیار مشتریان قرار می دهد. مشتریان این خدمت نمونه ای از بزاق خود را جهت شرکت می فرستند و نتیجه آزمایش ژنتیک آنها به طور آنلاین ارسال می شود.

مورگان لوین محقق ارشد این تحقیق می گوید: نشانه بعدی ما شناسایی عواملی است که به پیری سلول منجر می شوند. به این ترتیب پزشکان می توانند با عوض کردن رژیم غذایی یا عادات ورزشی به بیماران کمک کنند، طول عمر خود را زیاد کردن دهند.

گروهی از محققان ادعا می کنند با کمک یک آزمایش خون می توان باقیمانده عمر فرد را اندازه گیری کرد. در این آزمایش با بررسی عواملی مانند سطح قند خون عمر فیزیولوژیکی

این آزمایش در حقیقت خطرهایی که سلامت افراد را ترساندن می کند به آنها نشان می دهد تا افراد بتوانند عوامل خطرزا را قبل از تبدیل شدن به یک مسئله کنترل کنند.

در تحقیقات مشابه پیشین محققان ساختار سلول را از طریق میکروسکوپ بررسی می کردند تا سن مولکول ها را انداه گیری کنند. ولی در روش تازه لوین جهت تخمین عمر باقیمانده فرد عواملی مانند سطح قند خون را اندازه گیری می کند.

به گفته او این آزمایش زیاد جهت اندازه گیری سن فیزیولوژیکی است و تمام تغییرات بدن را نشان می دهد.

تخمین باقیمانده عمر با آزمایش خون !

واژه های کلیدی: ژنتیک | آزمایش | محققان | تحقیقات | آزمایش خون | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog